Menü Bezárás

Kutak fennmaradásával kapcsolatos tájékoztató

Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére – a jelenleg hatályos szabályozás szerint – 2023. december 31-ig van lehetőség.

A kút létesítésének idejétől, mélységétől, felhasználásától függetlenül minden esetben fennmaradási engedélyt kell kérni, ha a kút engedély nélkül vagy attól eltérően létesült. A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt!)

A kútbejelentés, illetve az engedélyezési eljárás illetékmentes. A fúrt kutak esetében az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A dokumentáció elkészítéséhez kell a fúrt kút összes lényeges paraméterét rögzítő szakvélemény, képesített és hivatalosan regisztrált vízmérnöktől vagy kútfúrótól. A kúthoz szükséges dokumentáció elkészítésének a díját a vállalkozó határozza meg.

Jegyzői hatáskörbe esik a kút, ha megfelel az alábbi feltételeknek:
– 
a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
– a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
– 500 m3/év vízigénybevétel alatti
– 50 m mélységig terjed a kút
– a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
– magánszemély a kérelmező
– a vízkivétel házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és
– a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a kút nem felel meg valamelyik pontnak, úgy a kész dokumentációt az illetékes katasztrófavédelemi igazgatóság részére kell benyújtani.

Az engedélyezési eljárás megindításához szükséges kérelem nyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető, a hivatalban kérhető.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 41/2017 (XII. 29.) BM. Rendelet 2. sz. melléklet II. fejezet rendelkezik.

Fúrt és ásott kutaknál az engedélyezési eljárás menete eltér egymástól!

Az ásott kutak esetében egyszerűbb az eljárás, többek között mivel ezen eljárásoknál nem kell szakember közreműködése.

A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges.

FÚRT KÚT

Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak vízkútfúró szakember végezheti (101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 13. §).

Fontos, hogy a fúrt kút fennmaradási engedélyezési eljárásban a kérelem nyomtatványhoz kötelezően csatolandó a kútfúró bizonyítványa, a kút műszaki rajza, a helyszínrajz, valamint fényképek a kútról.

Kútengedélyezés menete fúrt kutak esetében:
1. Fel kell keresni egy szakembert, aki kiállítja a szükséges dokumentációt.
2. Ha készen van a dokumentáció, alá kell íratni az érintett ingatlan összes tulajdonosával.
3. Nyilatkozni kell arról, hogy az adatok valóságnak felelnek meg és ezt a nyilatkozatot kérelmezőnek és szakembernek alá kell írnia.
4. Le kell adni a helyi önkormányzat jegyzőjének a dokumentációt.
5. A jegyzőnek a beadástól számítva 60 napja van a kérelmet elbírálni.

 

 

ÁSOTT, VERT KÚT

Ásott, vert kút vízjogi engedélyezési eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember közreműködése (101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 13. §)

Ásott és vert kút esetében a kérelemhez csak a fényképeket szükséges csatolni. Az összes adat ismeretében a tulajdonos tölti ki a formanyomtatványt, szakértői bélyegzés nélkül.

Kútengedélyezés menete ásott kút esetében:
1. A kérelem nyomtatványt értelemszerűen ki kell tölteni, személyes adatok és az ásott kútra vonatkozó részek megadásával. (Ásott kút adataihoz segítséget és magyarázatot lejjebb olvashat).
2. A nyomtatványhoz csatolnia kell legalább 2 db fényképet a kútról, egyet közvetlen közelről a kútról, amelyen látszik a kút anyaga kialakítása (téglával kirakott, betongyűrűs…), és egyet pár lépéssel távolabbról, amelyen látszik a kút és a környezete. Amire érdemes figyelni, hogy a távolabbi képen látható legyen, hogy a kút úgy van lefedve, hogy abba csapadék vagy szennyeződés nem kerülhet. Szennyvizet és csapadékot tilos a kútba elvezetni! A fotót elég kinyomtatva, fekete-fehérben is a nyomtatványhoz csatolni. A lényeg, hogy a kút látható és beazonosítható legyen.
3. Ha készen van a dokumentáció, az érintett ingatlan tulajdoni lapján szereplő összes tulajdonossal alá kell íratni a nyomtatványt.
4. Nyilatkozni kell arról, hogy az adatok valóságnak megfelelnek és ezt a nyilatkozatot kérelmezőnek alá kell írnia.
5. Le kell adni a helyi önkormányzat jegyzőjének a dokumentációt.
6. A jegyzőnek a beadástól számítva 60 napja van a kérelmet elbírálni.

ÁSOTT KÚTRA VONATKOZÓ ADATOK MEGADÁSA
Kútfalazat:
anyaga: pl.: betongyűrű, tégla
átmérője: értelemszerűen a kút átmérője, ásott kutak esetében leggyakrabban 80-100cm körüli
helye: talajszinttől mérve a kút talpa és a felső peremének elhelyezkedése. Pl.: van egy 10m mély kút, a kút pereme a talajszinttől 0,8m-el van fentebb, akkor a kútfalazat helye: -10m-től +0,8m-ig
vízbeáramlás helye: kúttalpról vagy nyitott falazatról, az ásott kutak esetében legnagyobb részt a vízbeáramlás kúttalpról történik, a falazatról ebben az esetben is csorog be víz, így nagy különbség nincs a kettő között
nyitott kúttalp, nyitott falazat helye: nyitott kúttalp esetében a kúttalp helyét (pl.: 10m) nyitott falazat esetében pl.: -9m-től -10m-ig.

A kútfennmaradási engedélykérelmet aláírva kell benyújtani a Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatalba (személyesen: Rábatamási, Szent István utca 42.; Jobaháza, József Attila utca 3.; Magyarkeresztúr, Kossuth Lajos utca 42.).

Postai úton a következő címre kell beküldeni a kérelmet: 9322 Rábatamási, Szent István utca  42. Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve.

Magánszemély esetén a kérelem benyújtható papír alapon és elektronikusan is (E-önkormányzat portál, e-papír).