Menü Bezárás

A környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Rábatamásiban_TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00051

 A Környezetvédelmi infrastruktúra
 fejlesztésse Rábatamásiban –
 TOP – 2.1.3 – 16-GM1-2021-00051

 Rábatamási csapadékvíz-elvezető
 rendszerének felújítása
 a Kossuth, Táncsics, Széchenyi és Béke  utcában.

Kedvezményezett neve: Rábatamási Község
Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9322 Rábatamási, Szent
István utca 42.

Pályázati konstrukció: Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt címe: A környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztése Rábatamásiban

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00051

Elnyert támogatás: 179 959 110,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.07.31.

A projekt befejezésének határideje: 2023.12.16.

Projekt
célja és tartalma:

Rábatamási
község természeti-földrajzi adottságaiból adódóan a kiemelkedő csapadékesemények okozta belvíz és vízkárok által rendszeresen veszélyeztetett település. A Hanság peremén, rossz lefolyású területen helyezkedik el, és az éghajlati jellemzők között egyértelműen jelen vannak a kiemelkedő, jelentős csapadékmennyiséggel járó események. Rábatamási település csapadékvíz elvezetési koncepciója az utcákban található nyílt árkos és zárt csapadékvíz elvezetésre és helyben szikkasztásra, és befogadóba csatlakozásra épül.
A településen meglévő csapadékvíz elvezető létesítmények találhatóak, viszont állapotuk erősen leromlott, a szikkasztó árkok, zárt csatorna szakaszok feltöltődtek. A település az 1-2 Rábca és Fertő tó elnevezésű alegységen helyezkedik el.

Közigazgatási területén található a Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna (AEP634) víztest, valamint a Lócsi-csatorna és a csapadékvizeket is befogadó Farkas-árok, melyek nem kerültek víztestként kijelölésre a VGT2-ben. A település az sp.1.2.2 Rábcavölgy déli része elnevezésű felszín alatti víztesten fekszik A települést az elmúlt évtizedben is több „nagy vihar” érintette, amely a csapadékvíz-elvezető rendszert túlterhelte, rongálta, és az érintett területet vízkárral sújtotta, az utcákat elöntötte. A projekt keretében az önkormányzat rendezni kívánja a csapadékvíz-elvezető rendszert csaknem az egész falu területén, amelynek állapota jelenleg korántsem kielégítő. A tervezett beavatkozási területen jelenleg nyílt árkos csapadékvíz elvezetés üzemel. A beavatkozási terület négy részre osztható:

I. rész:
Kossuth utcai árkok profilozása, befogadóba csatlakozás kialakítása, valamint Táncsics utcai árkok kialakítása, befogadóba csatlakozás
kialakítása Az árkok azonban nagymértékben feltöltődtek, a Kossuth utcában profilozásuk elegendő, viszont a Táncsics utcában szinte nem is kivehetőek a hajdani árkok, így ott lényegében új árkok építése szükséges. Mindkét utca a tőle K-re található Farkas-árokba csatlakozik közvetlenül. A meglévő árkok nem képesek már a nagyobb csapadékokat fogadni, összeköttetésük a feltöltések miatt megszűnt. Ebből adódóan a csapadékok nem jutnak el a befogadóba. A tervezett csapadékvíz elvezetés során várhatóan kiépítésre kerül: Kossuth L. utcában 920 fm árok, míg a Táncsics Mihály utcában 772 fm árok.

II. rész: 
Széchenyi utca, Béke utca: A Széchenyi utcában jelenleg nyílt árkos csapadékvíz elvezetés üzemel, míg a Béke utcában zárt rendszer található. Mindkét rendszer erősen feltöltődött, így a csatorna tisztítása, valamint az árkok profilozása szükséges. Ezen kívül biztosítani kell az árkok összeköttetését. A befogadó a terület D-i részén található Farkas-árok. A tervezett csapadékvíz elvezetés során várhatóan kiépítésre kerül: Széchenyi utca árok kialakítás: ~617 fm, Széchenyi utca árok profilozás: ~342 fm, Béke utca zárt szakasz tisztítása: ~ 219 fm III. rész: Petőfi utca, A területen jelenleg nem található vízelvezetés.

Az utca szűkössége miatt nyílt árok kialakítása nem lehetséges, így út melletti padkafolyókát terveztünk be. A vizek befogadója az utcával párhuzamos Farkas-árok. A tervezett csapadékvíz elvezetés során várhatóan kiépítésre kerül: Várhatóan kiépítésre kerül: padkafolyóka: ~ 346 fm hosszban A tervezett létesítmények hossza összesen: 2998 fm A tervezett létesítmények figyelembe veszik a vizek helyben tartásra való törekvés elvét, így a területen szikkasztó árkok kerülnek majd kialakításra. A fejlesztéssel megvalósul a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkenése és a környezeti káresemények megelőzése.

A fent leírtakhoz kapcsolódva egyértelmű a beavatkozás elvégzésének szükségszerűsége, hiszen enne révén: – a tervezéssel érintett utcák további részeinek csapadékvíz elvezetési problémái teljes mértékben megoldódnak, – ezáltal a továbbiakban nem kell újabb vis-maior eseményekkel számolni, magán és közültei önkormányzati tekintetben sem -a további közterület rendezések előtt megnyílik a lehetőség, a csapadékvíz kérdése megoldott lesz – a már kiépült infrastrukturális elemek – különösen útburkolatok – állagmegóvásához nélkülözhetetlen. A csapadékvízelvezetési tervünk alapján a tervezett beruházást olyan kiemelt műszaki-, technikai színvonalon kívánjuk végrehajtani, amely hosszútávon biztonságot nyújt településünk és a térségben élő lakosság számára, egyúttal a környezeti elemek legkisebb terhelése mellett valósítható meg.

A projekt keretében szükséges eljárás folytatása után a kivitelezővel (Kavit Kft.) az Önkormányzat 2023.11.03-án aláírta a vállalkozási szerződést, így a kivitelezés elkezdődhetett.

A kivitelezés 2023.11.20-án elérte a 25%-os készültséget, megvalósult munkák: 

Geodézia kitűzések munkaterületen, Közművek feltárása kézi erővel, kiváltások, védelembe helyezések, Petőfi utca folyóka építés, Petőfi utca szikkasztóaknák építése, Kossuth utca nyíltárok építése.

A kivitelezés 2023.12.03-án elérte a 50%-os készültséget, megvalósult munkák: 

Kossuth utca nyíltárok kialakítás, bejárók építése, Széchenyi utca nyíltárok kialakítása, bejárók építése, Petőfi utca folyóka építés, szikkasztóaknák építése, Táncsics utca folyóka építés, szikkasztó aknák építése, A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó víztelenítési feladatok a munkaterületeken.

A kivitelezés 2023.12.07-án elérte a 75%-os készültséget, megvalósult munkák:

Kossuth utca nyíltárok kialakítás, bejárók építése, Széchenyi utca nyíltárok kialakítása, bejárók építése, Petőfi utca folyóka építés, szikkasztóaknák építése, Táncsics utca folyóka építés, szikkasztó aknák építése, A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó víztelenítési feladatok a munkaterületeken.

A kivitelezés 2023.12.15-én elérte a 100%-os készültséget, megvalósult munkák:

A kivitelezés 2023.12.15-én elérte a 100%-os készültséget, a KAVIT KFT., mint fővállalkozó a kivitelezési munkát 2023. december 15-i dátummal készre jelentette. A műszaki átadás-átvétel 2023. december 15-én megtörtént. A szemléletformáló kampány rajzverseny és előadás formájában megvalósult.